لیست فایل ها - صفحه 1

شیپ فایل خطوط همدمای کشور

در این شیپ فایل با استفاده از جمع آوری و میانگین دمای کشور در دوره 5-10 ساله خطوط هم دمای کشور در 15 دسته تقسیم بندی شده اند که بازه آن از 0 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل مناطق حفاظت شده منابع طبیعی کشور

شیپ فایل مناطق حفاظت شده منابع طبیعی کشور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل اقلیم شناسی ایران

شیپ فایل اقلیم شناسی ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان های کشور

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان لرستان

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان اصفهان

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان خوزستان

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان یزد

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان ایلام

جهت سفارش سایر لایه های جی آی اسی لطفا نوع لایه در نظرات مطرح کنید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی